Th5 30

Trong tháng 4/2016, trang web chuyên về an ninh Asecurelife (asecurelife.com) dẫn ra danh sách các camera TỐT NHẤT được xếp hạng theo từng hạng mục: Camera indoor (trong nhà) tốt nhất: Vimtag VT-361