Th5 14

Dung lượng mặc định 1TB (1 Terabyte), ổ cứng S1 này của hãng Vimtag có khả năng lưu trữ tương đương 200 bộ phim HD 720p.