Th5 05

Một điểm khác biệt mà VIMTAG tạo ra là khả năng đồng bộ dữ liệu quay từ camera tới ổ cứng đám mây, cho phép lưu trữ lên tới 1 TERABYTE, rất phù hợp [...]