Việc cài đặt hệ thống an ninh tự thiết lập DIY (DIY viết tắt cho Do It Yourself) với toàn bộ các thiết bị của VIMTAG không quá phức tạp với người sử dụng. Yêu cầu:

Về thiết bị: 

01 camera WIFI, ở đây chúng tôi lựa chọn VT-361, cùng các thiết bị phụ kiện: dây LAN, sạc nguồn AC-DC đi kèm, ăng ten Wifi.

01 ổ cứng cloud box Vimtag S1, cùng các phụ kiện đi kèm: dây LAN, sạc nguồn Ac-Dc.

01 Router WIFI

Về điều kiện hạ tầng: kết nối mạng Wifi

Về kỹ năng: đơn giản chỉ cần kỹ năng kết nối router với thiết bị và sử dụng ứng dụng VIMTAG.

Rất đơn giản, có kỹ năng thành thạo với smartphone  chỉ cần tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm VIMTAG cloud box S1:

 

Bước 1: Khởi động các thiết bị Vimtag:

  • Lần lượt kết nối nguồn điện cho camera VT-361, Cloud Box S1
  • Kết nối dây LAN ethernet cho Cloud Box S1
  • Kết nối WiFi cho camera VT-361 bằng cách lắp anten Wifi.

IMG_0507

Bước 2: Khởi động ứng dụng Vimtag trên smartphone, vào phần Add device, thêm các thiết bị 1 – cloud box, 1- camera vào danh sách thiết bị. Dưới đây là giao diện ứng dụng Vimtag trên smartphone, sau khi đã thêm thiết bị camera VT-361 (1jfiegbp2opua) và Cloud Box S1 (1jfegbp155bq)

IMG_1639

Bước 3: Vào phần Setting

  • Chọn phần Storage Device
  • Chọn Bật (Enable) thiết bị lưu trữ (Storage)
  • Quét mã QR code hoặc nhập ID/password của Cloud Box S1.
img_1045

chọn thêm thiết bị nhớ lưu trữ

img_1044
img_1043(3)

Hoàn thành!

Bộ nhớ Cloud box giờ đã đồng bộ với camera. Bây giờ dữ liệu ghi lại (record) của camera đã được lưu trữ ở Box, dung lượng của Cloud box S1 lên tới 1 Terabyte (tối đa là 2 TB), hỗ trợ các file video từ HD 720p tới FULL HD 1080p.

Bây giờ, bạn thử quay lại video trên camera để kiểm tra chức năng lưu trữ trên cloud box S1. Chúc bạn có một hệ thống an ninh camera tiện lợi sử dụng.

Một cloud box có thể lưu trữ song song đồng thời video từ 4 camera, lên tới 60 ngày!