Sau khi đã kết nối Camera. ITVPLUS sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết sử dụng của Camera Vimtag. Phần 1 là Tạo Mật Khẩu người xem, Mật Khẩu Quản trị và Đổi tên Camera cho thân thiện hơn.

Video hướng dẫn sử dụng camera IP Wifi Vimtag phần 1:

Sản phẩm được Demo là một trong những sản phẩm camera của Vimtag là  VT361 – được người Mỹ yêu thích nhất.

                       Video hướng dẫn sử dụng Camera IP WiFi Vimtag phần 1